REGRESIL vaginálny krémový gél

( od Labomar s.r.l)
Image
Tuba s 30 ml + 6 jednorazových vaginálnych aplikátorov
Nenechajte si to len pre seba!

Vaginálny krémový gél RegreSIL® je ochranný gél, ktorý vytvára obrannú bariéru a podporuje liečbu intraepiteliálnych lézií spôsobených vírusom HPV (ľudský papilomavírus) a napomáha procesu hojenia.

Vaginálny krémový gél RegreSIL® je zdravotnícka pomôcka, ktorá pomáha:

 • Pri liečbe ochorení zápalového a dystrofi ckého charakteru a intraepiteliálnych mikrolézií (SIL): Podporuje proces epitelizácie. Pomáha odstrániť „odumreté bunky“ a udržiavaním prípadných mikroporanení v čistote napomáha ich lepšej epitelizácii.
 • Pri kontrole oblastí cervikálno-vaginálnej transformácie.
 • Pri obnovení normálneho fyziologického stavu pri doliečovaní po odstránení genitálnych bradavíc.
 • Pri obnovení normálneho fyziologického stavu po vykonaní diatermokoagulácie alebo kolposkopie.
 • Pri liečbe suchosti pošvovej sliznice alebo ohanbia.

V prípade lézií, ktoré vyvolávajú pálenie a/alebo svrbenie: vytvára ochranný fi lm, ktorý v krátkom čase zmierni bolesť a vytvorí podmienky pre rýchlejšie hojenie.

Zdravotnícka pomôcka

Dávkovanie

Dávkovanie a spôsob podávania

 • 1 vaginálna aplikácia denne (pomocou aplikátora) po dobu 6 dní alebo podľa pokynov lekára.

 

 • Pri intraepiteliálnych léziách (SIL) vyvolaných vírusom HPV:
  • prvý týždeň: 1 vaginálna aplikácia denne (pomocou aplikátora) po dobu 6 dní
  • ďalšie týždne: 1 vaginálna aplikácia (pomocou aplikátora) 2x za týždeň po dobu 3-6 mesiacov alebo podľa pokynov lekára.
  • Na 3 mesiace aplikácie teda potrebujete 5 balení produktu.
  • Na 6 mesiacov aplikácie teda potrebujete 9 balení produktu.

 

 • Pri doliečovaní po odstránení genitálnych bradavíc: 2 aplikácie (bez aplikátora) denne po dobu 6 dní alebo podľa pokynov lekára.

 

 • V prípade pálenia alebo svrbenia: 1 vaginálna aplikácia (pomocou aplikátora) alebo vulvárna (bez aplikátora) denne alebo podľa pokynov lekára.

 

 

Postup aplikácie pomocou aplikátora:

1. Pomocou perforátora na uzávere urobte otvor na ústí tuby.

2. Naskrutkujte vaginálny aplikátor.

3. Stlačte tubu tak, aby sa celý aplikátor naplnil.

4. Odskrutkujte aplikátor z tuby, vložte ho do vagíny a zatlačte piest až na doraz.

 

5. Vytiahnite aplikátor aj piest; aplikátory sú určené na jednorazové použitie (po použití aplikátor vyhoďte).

 

Zloženie

kurkumín, dokosanol, embilika lekárska, aloe vera gél, polydokanol, glyceryl laurát, mastné kyseliny C12-20 (8) OE, imidazolidinylová močovina, dehydrooctan sodný, CM betaglukán, EDTA dvojsodná soľ, kyselina mliečna, voda, vazelínový olej, parahydroxybenzoát: metylový, etylový, propylový, butylový.

Varovania: Aplikátor je určený na jednorazové použitie. Po použití celý aplikátor vyhoďte. Ženy v plodnom veku a ženy, ktoré si želajú otehotnieť, sa musia pred použitím tejto zdravotníckej pomôcky poradiť so svojím gynekológom. Prírodné látky, ktoré táto zdravotnícka pomôcka obsahuje, spôsobujú sfarbenie výrobku. Pri a po aplikácii dávajte veľký pozor, aby ste si nezašpinili odev fľakmi. Nepoužívajte tento výrobok, ak trpíte alergiou na ktorúkoľvek jeho zložku; Nepoužívajte tento výrobok po uplynutí dátumu spotreby; Nepoužívajte tento výrobok, ak je poškodené balenie; V prípade pretrvávajúceho pálenia alebo svrbenia sa poraďte so svojím lekárom. Dátum spotreby sa vzťahuje na neotvorený a správne uchovávaný výrobok; Nekonzumovať! Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred a po použití si umyte ruky. Nepoužívajte pri preukázanej precitlivenosti na niektorú zo zložiek tohto výrobku. Na lokálnu aplikáciu. Uchovávajte v chladnom a suchom, chráňte pred svetlom.

 

RegreSIL® je registrovaná ochranná známka AXONIA, a.s.

Dostupný v týchto lekárňach

Internetové lekárne

Dokumenty / Články o tomto produkte

Žiadne médiá k tomuto produktu, prosím, overte ostatné jazyky.