Kariéra

Cieľom vedenia spoločnosti AXONIA, a.s. je zamestnávať na jednotlivých pozíciách špičkových odborníkov v daných oblastiach.

V priebehu práce pre AXONIA, a.s. budete zapojení do vysoko kvalitného a prepracovaného individualizovaného školiaceho programu, ktorý nám spoločne umožní objaviť a rozvíjať vlastnosti, v ktorých vynikáte. Pomôžeme Vám stať sa špičkami vo svojom obore.

Svoju kariéru môžete začať už teraz a to podaním žiadosti o pracovné miesto spoločne s životopisom a motivačným listom na adresu

 

Obsadzované pozície

Obchodný zástupca - Celá ČR a SR

 

Ako napísať životopis a motivačný list - tipy pre uchádzačov

 

Obsah životopisu

 1. Titul životopisu = zvýraznené Vaše meno.
 2. Kontaktné údaje (poštová adresa, e-mail, telefón, atd.)
 3. Pracovná prax - názov zamestnávateľa a doba, po ktorú ste na tejto pozícii pracovali. Stručný popis pozície.
 4. Vzdelanie.
 5. Znalosti - znalosť cudzích jazykov, vodičské oprávnenie a ďalšie schopnosti, ktoré by mohli by´t výhodou pre získanie pracovného miesta.
 6. Referencie - kontakty na svojich bývalých zamestnávateľov či kolegov, na ktorých sa môžme obrátiť pre odporučenie.
 7. Ďalšie informácie:
  • Medzinárodné skúsenosti. Uveďte pracovné skúsenosti, ale neuvádzajte dovolenku alebo krátkodobé návštevy v cudzine. Takéto informácie nie sú relevantné.
  • Ak bola Vaša doterajšia práca projektovo orientovaná, opíšte stručne projekty, ktoré ste uskutočnil/a. V prípade, že sa rozhodnete uviesť podrobnejšie informácie ohľadom Vašich projektov, uveďte ich v prílohe.
  • Nástup. Ak momentálne pracujete na nejakom projekte, alebo môžete nastúpiť do nového zamestnania až v určitom vzdialenom termíne, je vhodné sa o tom v životopise zmieniť. Ušetríte tým cenný čas tomu, kto s Vami povedie prijímací pohovor.
  • Ak máte záujem pracovať v určitých regiónoch, popr. v zahraničí, zmieňte sa o tom.

Životopis by mal byť napísaný na jednej, maximálne dvoch stranách A4.

 

Motivačný list

Motivačný list by mal byť stručný.
Obvykle obsahuje tieto informácie:

Za akým účelom píšete (reakcia na inzerát, reakcia na predošlú schôdzku alebo na odporučenie inej osoby atď.) a o akú pozíciu sa uchádzate. Informáciu o tom, prečo chcete pracovať pre spoločnosť AXONIA, a.s., a čo nám môžete ponúknuť z hľadiska vzdelania, praxe a kvalifikácie. Krátko uveďte Vaše najsilnejšie stránky.

Informácie o ochrane osobných údajov

 

Odoslaním žiadosti, životopisu a motivačného listu spoločnosti AXONIA, a.s. prehlasujete a potvrdzujete:

Prehlasujem, že v zmysle zákona Českej republiky č. 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov a zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výslovne súhlasím so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním mnou poskytnutých osobných údajov za vyššie uvedených podmienok.

Poskytnuté osobné údaje budú v poskytnutom rozsahu spracovávané, zhromažďované a uchovávané spoločnosťou AXONIA, as za účelom ich využitia k evidenčným a informačné účely v súvislosti s náborom pracovníkov. Poskytnuté osobné údaje budú spracované automatizovane s využitím výpočtovej techniky aj manuálne.

Poskytovateľ údajov má právo na prístup k osobným údajom ním poskytnutým, právo na ich opravu, ako aj práva podľa ust. § 21 Zákona Českej republiky č. 101/2000 Z. z., O ochrane osobných údajov a zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.