Farmakovigilancia

Farmakovigilancia (dohľad nad bezpečnosťou liekov) znamená detekciu, posúdenie, poznanie a prevenciu nežiaducich účinkov alebo iných liekových problémov. Nežiaduci účinok lieku je reakcia na liek, ktorá je škodlivá a nechcená. 

K dosiahnutiu bezpečného a efektívneho používania liekov je potrebná úzka spolupráca všetkých zúčastnených zložiek (farmaceutické spoločnosti, zdravotnícki pracovníci, regulačné autority a pacienti či spotrebitelia).

V spoločnosti AXONIA, a.s. sa snažíme zlepšiť zdravie a kvalitu života pacientov užívajúcich naše lieky a zaistiť ich bezpečnosť.

Máme preto k dispozícii systém pre:

  • Hlásenie nežiadúcich účinkov
  • Priebežné sledovanie bezpečnostného profilu našich liekov
  • Informovanie príslušných regulačných autorít a prijímanie vhodných opatrení

Nežiaduce účinky môžete nahlásiť ideálne priamo Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv

Ďalšou možnosťou je nahlásenie na nášu e-mailovú adresu: safety(zavináč)axonia.cz alebo na telefónne číslo: + 420 224 240 832.